Publikus dokumentumaink

Publikus dokumentumaink

Ide kattintva a dokumnetumok listáját .TXT formátumban letöltheti.

90. EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIKÉRÕ LAP (2017.05.24)
DokumentumEu_dok_kikeres_nyomtatvanya_1.pdf
LeírásTájékoztató (letöltés .DOCX formátumban)


91. Betegtájékoztató mûtéti érzéstelenítésrõl
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


92. A gyermekek rehabilitációja
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


93. Rehabilitáció légzési rendellenességek esetén
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


94. Neurorehabilitáció
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


95. Pszichiátriai rehabilitáció
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


95. Rehabilitáció
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


96. Szívbetegek rehabilitációja
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)


97. Betegtájékoztatás
LeírásKedves Betegünk!

A Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba lépésekor kötelességünk felhívni az Ön figyelmét arra, hogy itt tartózkodása alatt rendelkezésére áll a betegek jogainak szószólója.
Hívja telefonon a ( 46 ) 515-222 számon vagy keresse fel személyesen

BETEGTÁJÉKOZTATÓ IRODÁNKAT

(fõépület földszint) ahol problémáját meghallgatják.

Irodánk feladata:

- Eljár a beteg, a közvetlen hozzátartozó érdekében meghallgatja panaszáról.

- Írásos feljegyzést készít, melyet eljuttat az igazgatóság felé. Betegünk ill. közvetlen hozzátartozója minden esetben írásos választ kap a felmerült problémára.

- Biztosítja, hogy a kivizsgálás korrekt és az eset titkosan kezelt legyen.

- Tájékoztatást tanácsot ad. Segítséget nyújt, képviseli a beteget jogainak megismerésében és érvényesítésében.

- Segít az egészségügyi dokumentációk, iratok ( pl. zárójelentés másolatok ) beszerzésében .

- Kérésére betegágyához lelkész hívunk.Ha sérelem éri legyen bizalommal irodánk munkatársához.Célunk, hogy betegünk elégedett legyen a kórház által

nyújtott szolgáltatásokkal.

98. Szociális munkás
LeírásSegíteni szeretnénk...


Kórházunk fontosnak tartja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy intézetünkben Szociális munkás segíti megoldani betegeink szociális problémáit.

Feladatai:

- Tájékoztatást ad szociális juttatásokról és elérhetõségükrõl (egészségbiztosítási, anyasági, nyugdíjszerû ellátásokról ill. pénzbeli és természetbeli támogatásokról.

- Segítséget nyújt a kórházi ellátás utáni elhelyezések formáiban, (otthonápolás, szociális otthoni elhelyezés, speciális otthoni elhelyezés, területi gondozás, stb.)

- Információt nyújt, önkormányzati, karitatív és nonprofit szervezetek, egyesületek és alapítványok tevékenységérõl és szolgáltatásaikról.

A szociális munkás a fõnõvérrel tart kapcsolatot, ezért szolgáltatásait a fõnõvéren keresztül lehet elérni. Kérjük azon betegeinket, hogy akik szocilisan rászorulók forduljanak bizalommal személyesen vagy a fõnõvéren keresztül az intézet szociális munkásához, aki segít problémáik megoldásában.

A kórházi Szociális munkás megtalálható a Fõépület földszintjén
Telefonszám: 515-200 / 1248 mellék


Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy a betegellátásban fontos szerepe van a TB Igazolványnak, mely tartalmazza a beteg számára térítésmentes, a Társadalombiztosítás által finanszírozott orvosi ellátásához szükséges TAJ számot.

Kérjük, hogy amennyiben felvételkor nem tudták ezt bemutatni, úgy kórházi tartózkodásuk alatt a hiányt hozzátartozójukkal pótolni szíveskedjenek.
Errõl való elfeledkezés maga után vonja az ellátás megfizetését!

Azon betegek részére, akik kórházba kerülésük elõtt nem rendelkeztek TB Igazolvánnyal – elveszítették azt – , lehetõség van új igazolvány beszerzésére. A TB Igazolvány beszerzésének lehetõségeirõl az intézeti szociális munkás ad felvilágosítást.


99. Általános információk
Leírás
Betegtájékoztató Iroda 
Helye      : fõépület, földszint
Ügyfélfogadás  : Munkanapokon 8.00–12.00 –óráig. 
Telefon     : 1723-as mellék

Közforgalmú Gyógyszertár
Helye      : fõépület, földszint 
Telefon     : 1749-es mellék
Nyitvatartás  : H-K-SZ-CS: 8.30.-16.30. 
P: 8.30.-15.30. óráig

Istentisztelet
Helye      : Onkoradiológiai Osztály társalgója
Ideje      : 
 - református   : csütörtök 15.00 óra 
 - görög-katolikus : minden 4.vasárnap 16.00 óra
 - római-katolikus : vasárnap 16.00 óra

Intézmény lelkészi szolgálata
Helye      : fõépület földszint, Szociális Iroda
Telefon     : (46)515200/1248 mellék
         (36)30 399 8915 

Könyvesbolt
Helye      : fõépület, földszint
Nyitvatartás  : H-K-SZ-CS-P: 8.00-15.00 óráig


Addiktológiai Tájékoztató Füzet (-2015.11.18)
LeírásTájékoztató (megnéz/letöltés)